P260 芝加哥  AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago"  555088-101

路易鞋帮(只做对的,且做贵的)

P260 芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-10137

尺码#36-#46 乔丹尺码表 US4Y/UK3.5/EUR36/CM23 US4.5Y/UK4/EUR36.5/CM23.5 US5Y/UK4.5/EUR37.5/CM23.5 US5.5Y/UK5/EU38/CM24 US6Y/UK5.5/EU38.5/CM24 US6.5Y/UK6/EUR39/CM24.5 US7=UK6=EUR40=CM25 US7.5=UK6.4=EUR40.5=CM25.5 US8=UK7=EUR41=CM26 US8.5=UK7.5=EUR42=CM26.5 US9=UK8=EUR42.5=CM27 US9.5=UK8.5=EUR43=CM27.5 US10=UK9=EUR44=CM28 US10.5=UK9.5=EUR44.5=CM28.5 US11=UK10=EUR45=CM29 US12=UK11=EUR46=CM30
申请批量下载
分享

微信扫码

wechat qrcode
其他分享方式
新浪微博
复制链接
大图 详细 缩略

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-37.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-36.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-35.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-34.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-33.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-32.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-31.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-30.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-29.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-28.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-27.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-26.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-25.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-24.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-23.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-22.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-21.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-20.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-19.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-18.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-17.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-16.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-15.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-14.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-13.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-12.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-11.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-10.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-9.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-8.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-7.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-6.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-5.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-4.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-3.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-2.jpg

芝加哥 AJ头层真标 Air Jordan 1 Retro Hi OG "Chicago" 555088-101-1.jpg

查看原图
分享

微信扫码

wechat qrcode
其他分享方式
新浪微博
复制链接
图片标题:
所属相册:
所属分类:

所属相册

所属分类

详细